Ostatní (čtečky karet, dálkové ovládání apod.)

zmlzovacNaše nabídka není omezena pouze na výše uvedená zařízení. V případě zájmu dodáváme  a montujeme nejrůznější inteligentní zařízení – od čteček čipových karet pro ovládání zámků a evidenci docházky zaměstnaců, přes elektronické kódované zámky, až po obyčejné dálkové ovládání bran a garážových dveří.

S alarmy také můžeme kombinovat zamlžovací a jiná zařízení, která nepovolané osobě znesnadní vidění a orientaci, a znemožní mu tak napáchat větší škody.