TelefonnĂ­ Ășstƙedny

ustrednaMontujeme automatickĂ© telefonnĂ­ Ășstƙedny pro organizace, administrativnĂ­ budovy i pro jednotlivĂ© obytnĂ© domy – od Ășstƙeden pro dva ĂșčastnĂ­ky aĆŸ po Ășstƙedny pro několik tisĂ­c poboček.

DneĆĄnĂ­ telefonnĂ­ Ășstƙedny jiĆŸ nejsou obrovskĂ© krabice, u kterĂœch někdo musĂ­ sedět a pƙepojovat konektory, ale elegantnĂ­ nenĂĄpadnĂ© automatizovanĂ© systĂ©my. VětĆĄina dnes montovanĂœch Ășstƙeden umoĆŸĆˆuje pƙímĂ© volĂĄnĂ­ pomocĂ­ provoleb, samozƙejmě je také  moĆŸnĂ© automatickĂ© nebo manuĂĄlnĂ­ pƙesměrovĂĄnĂ­, odloĆŸenĂ­ nebo zablokovĂĄnĂ­ hovorĆŻ, nastavenĂ­ konferenčnĂ­ho hovoru a dalĆĄĂ­ sluĆŸby jako napƙíklad blokovĂĄnĂ­ zobrazenĂ­ čísla volajĂ­cĂ­ho.

PomocĂ­ telefonnĂ­ Ășstƙedny je takĂ© moĆŸnĂ© ovlĂĄdat elektrickĂ© zĂĄmky, dveƙnĂ­ nebo vratovĂ© systĂ©my apod.

Kontaktujte nĂĄs pro zjiĆĄtěnĂ­ konkrĂ©tnĂ­ nabĂ­dky na mĂ­ru vaĆĄeho objektu a potƙeb.