Zabezpečení proti vloupání (EZS)

EZS ustrednaElektronická zabezpeÄŤovacĂ­ signalizace (EZS) je tĂ­m, co si vÄ›tšina lidĂ­ pĹ™edstavĂ­, kdyĹľ se Ĺ™ekne “alarm” – obecnÄ› se zde rozumĂ­ ochrana proti vniknutĂ­ nepovolanĂ˝ch osob.

Podle Vašich poĹľadavkĹŻ navrhneme systĂ©m na mĂ­ru Vašemu objektu – od kamerovĂ©ho sledovánĂ­ a nahrávánĂ­, pĹ™es sledovánĂ­ vniknutĂ­ do objektu samotnĂ©ho napĹ™. okny nebo dveĹ™mi, aĹľ po vniknutĂ­ na Váš pozemek napĹ™. pĹ™elezenĂ­m plotu (tzv. perimetrie). Takováto událost mĹŻĹľe vĂ©st ke spuštÄ›nĂ­ zvukovĂ©ho  nebo svÄ›telnĂ©ho “alarmu”,  k nahlášenĂ­ vniknutĂ­ na Vámi definovaná ÄŤĂ­sla mobilnĂ­ch telefonĹŻ formou SMS, případnÄ› k nahlášenĂ­ přímo bezpeÄŤnostnĂ­m sluĹľbám.

DoporuÄŤujeme kombinovat EZB s protipožárnĂ­ signalizacĂ­ a s kamerovĂ˝mi systĂ©my – samozĹ™ejmÄ› Vám takovĂ˝ systĂ©m navrhneme podle Vašich potĹ™eb.  Ceny systĂ©mĹŻ pochopitelnÄ› rostou s jejich komplexnostĂ­, ale vĹľdy je tĹ™eba si uvÄ›domit,  Ĺľe nemá cenu ušetĹ™it nÄ›kolik tisĂ­c na zabezpeÄŤenĂ­, kterĂ© hlĂ­dá majetek v hodnotÄ› ÄŤasto desĂ­tek milionĹŻ a kterĂ© pak dĂ­ky tÄ›mto “Ăşsporám” nebude plnÄ› funkÄŤnĂ­ nebo bude naopak spouštÄ›t ÄŤastĂ© falešnĂ© poplachy.